Tuesday, February 15, 2011

Vogue Girl PINK WINGS

1. Park Min Young
2. Gong Hyo Jin
3. Kim So Eun
4. Min Hyo Rin
5. Park Soo Jin
6. Choi Kang Hee
7. Yoon Seung Ah
8. Jewerly
9. Jang Hee Jin
10. Nana
11. Riji
12. Suh Hyo Rim
13. Miss A Min
14. Dalshabet1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.